27 Април 2010, Охрид: Охрид Прес - „ВелоФест 2010“ и во Охрид.    [на Македонски јазик]

8 април 2010, Скопје: Плаиј.ат - Програма на ВелоФест 2010 Скопје.    [на Македонски јазик]

7 април 2010, Скопје: Бизнис - „Велофест“ - прв фестивал за велосипеди. [на Македонски јазик]

7 април 2010, Скопје: Нова Македонија - Со велосипед на отворањето на „Велофест 2010“.    [на Македонски јазик]

7 април 2010, Скопје: Вечер - Ќе се одржи првиот фестивал за велосипеди ВелоФест. [на Македонски јазик]

7 април 2010, Скопје: ИдиВиди - „Велофест“ - Прв фестивал за велосипеди од денеска до 30 април. [на Македонски јазик]

7 април 2010, Скопје: Шпиц - „Велофест“ - Прв фестивал за велосипеди. [на Македонски јазик]

7 април 2010, Скопје: Кирилица - „Велофест“ - Прв фестивал за велосипеди од денеска до 30 април. [на Македонски јазик]

7 април 2010, Скопје: Алфа ТВ - „Велофест“ - Прв фестивал за велосипеди од денеска до 30 април. [на Македонски јазик]

6 април 2010, Скопје: Шпиц - Од утре „Велофест“ - Прв фестивал за велосипеди.    [на Македонски јазик]

6 април 2010, Скопје: Нова Македонија - „Велофест“ за прв пат во Скопје. [на Македонски јазик]

март 2008, Скопје: Наши шуми, бр 39. с. 5. - Нов портал за шумарството.    [на Македонски јазик]

Наши ШумиНаши Шуми