Вим ван дер Вијк

Презентации од Вим ван дер Вијк, експерт за сообраќај, Ројал Хасконинг, Холандија, за работилницата за урбанистичко планирање за велосипеди во Прилеп, 1-4 април 2011 година.