Градови и велосипеди - Скопје


Работилницата „Градови и велосипеди” заедно со предавањето на експертот Вим ван дер Вијк претставува иницијатива што преку странските и домашните искуства и експертиза цели да се добијат идеи применливи во локални услови и притоа да се овозможи образовање на група од млади архитекти со основните предзнаења за градско планирање за велосипеди – градски велосипедски патеки.