Целта на проектот е да се оствари Зголемен притисок за климатска одговорност кај општините во Скопски плански регион преку воспоставување на награда за нај вело-општина. 

   Главната цел на овој проект е промовирање социјално-одговорни и еколошки практики во столарството кои ќе водат кон намалување на отпадот од мебел индустрија, преку создавање на Столарски едукативен центар. 

   Целта на проектот Велосипедска, културна прошетка „Скриените музеи на Скопје“ е промоција на културни установи, како и заштитени и други културни добра на територијата на Град Скопје, како и во околината, кои не и се толку познати на јавноста но и на туристите. Тоа ќе го постигнеме преку креирање и промоција на електронски водена (само-водечка), велосипедска, културна тура.

Одржливи иницијативи, како здружение на граѓани кое веќе втора деценија врши промоција на велосипедизмот оствари соработка со Еко Свест во рамките на нивниот проект „Да зборуваме за климатските промени“ со цел дополнителна промоција на велосипедизмот во Скопје и Македонија и подигање на свеста околу тоа како возењето велосипед придонесува кон намалувањето на човековото влијание на климатските промени, односно зголемувањето на просечната температура на земјата.

ПедалаВелосипедски - образовна и техничка посветеност за сите оние кои возат или сакаат да возат велосипед.

Социјален - за меѓусебно дружење и за меѓусебно помагање.

Центар - место каде велосипедисти може да се собираат.

Педала - придвижувано напред од нашата, заедничка, сопствена сила.

Bicycle.MKОдржливи иницијативи во соработка со групацијата на водичи на велосипед Bicycle.MK и со туристички агенции од Скопје: ГоБалканс Травел и Енџој Балканс создаде програмата за соработка со селани и земјоделци кои сакаат да започнат со туристички активности.

Подкатегории