to4akТo4ak (точак) иницијативата цели да ги обедини велосипедистите и поддржувачите на велосипедизмот на едно место (на сигурна далечина од возила и девијантни пешаци) кади тие ќе може да комуницираат, разменуваат информации и да развиваат идеи. Идејата е да се обезбеди алатка - медиумска платформа за градење на маса на велосипедисти со критично мислење и да создаде цврсто мислење за улогата и местото на велосипедите и велосипедизмот во општеството.