Одржливи иницијативи смета дека електронската адреса и пошта претставуваат по ефикасен начин за комуникација и со тоа се придонесува кон намалување на глобалното производството на стакленичките гасови и потрошувачката на хартија.
 Одржливи иницијативи, сепак ја оставува отворена можноста да за поедини иницијативи отвори канцеларија, доколку иницијативата го налага тоа.

 Доколку сакате да ги контактирате Одржливи иницијативи, можете да го направите со пишување на нашата официјална адреса за електронска пошта:

kontakt [мајмунче] inicijativi.org.mk

 Можете да ги контактирате и членовите на Одржливи иницијативи поединечно, нивните е-пошти се унифицирани:

ime . prezime [мајмунче] inicijativi.org.mk

 

Официјална адреса за пошта:

Петар Делјан 2-5/16
1000 Скопје
Македонија