Почитувани, прашалникот „Превоз за време на корона“, изработен од Здружението на граѓани Одржливи иницијативи од Скопје, во соработка со НаТочак, е наменет да ги регистрира вашите искуства и ставови во врска со превозот низ град Скопје за време на корона кризата и по неа. Вашите одговори ќе ни дадат до знаење каков јавен сообраќај сакаат жителите на Скопскиот регион да имаат и користат.

Пополнувањето на овој прашалник е анонимно.

Ве молиме следете го овој линк до прашалникот: https://forms.gle/3VCnXTN8jrQPtgt36