Општина Центар ја понесе титулата за Највело општината во Скопје и околината за 2023 - признание кое за првпат годинава го воведуваат Здружението на граѓани Центар за одржливи иницијативи заедно со групата ентузијасти со цел подобро велосипедско Скопје - НаТочак.

Здружението на граѓани Центар за одржливи иницијативи, во соработка со групата ентузијасти со цел подобро велосипедско Скопје - НаТочак, ги повикува граѓаните да ги споделат своите искуства и ставови преку онлајн анкета кои ќе придонесат во изборот на „Највело општина во Скопскиот плански регион“ за 2023 година.

 Проектот на здружението на граѓани Одржливи иницијативи - Столарска едукативна работилница за намалување на отпадот од индустријата за мебел во Скопје го отвори пријавувањето за втора столарска едукативна работилница за развивање на лични вештини Откриј го столарот во себе. 

   Отворено пријавување за Столарската едукативна работилница за развивање на лични вештини, дел од проектот Столарска едукативна работилница за намалување на отпадот од индустријата за мебел во Скопје.