Проектот на здружението на граѓани Одржливи иницијативи - Столарска едукативна работилница за намалување на отпадот од индустријата за мебел во Скопје го отвори пријавувањето за втора столарска едукативна работилница за развивање на лични вештини Откриј го столарот во себе. 

   Отворено пријавување за Столарската едукативна работилница за развивање на лични вештини, дел од проектот Столарска едукативна работилница за намалување на отпадот од индустријата за мебел во Скопје.

   Во периодот од 21 до 30 јуни 2022 година, здружението на граѓани Одржливи иницијативи од Скопје, во соработка со меѓународниот Ехо - Фестивал на планински филм, организира Креативна столарска работилница на која ќе се изработуваат предлози статуетки за најдобар еколошки филм.

Среда, 29 септември 2021 година, Скопје: Промоција на самоводечка, велосипедска прошетка Скриените музеи во Скопје со аудио напатствија за движење до повидливи културни локалитети во Скопје и околината. 

Четврток, 20 мај 2021 година Скопје: Одржливи иницијативи бара помош од граѓаните на Скопје да ги идентификуваат не толку познатите музеи во Скопје и околината.