Ве молиме да одвоите време за да ја оцените Столарската едукативна работилница за градење на лични вештини Откриј го столарот во себе и да придонесете во подобрување на програмата.

Овој прашалник е анонимен, но постои можност да го оставите вашето име, доколку ни дозволите да ги објавиме вашите одговори.

За одговарањето на овој прашалник ќе ви одземе време од околу 10 минути.