Вим ван дер Вијк

Презентации од Вим ван дер Вијк, експерт за сообраќај, Ројал Хасконинг, Холандија, за работилницата за урбанистичко планирање за велосипеди во Прилеп, 1-4 април 2011 година.

Планирање и дизајн на велосипедски сообраќај - Вим ван дер Вијк, Ројал Хасконинг; 1 април 2011 година, Прилеп, Македонија ...4,97Mb, pdf [Англиски]

Како да се дизајнираат велосипедски елементи? - Вим ван дер Вијк, Ројал Хасконинг; 2 април 2011 година, Прилеп, Македонија ...3,57Mb, pdf [Англиски]