Во петокот, 11 ноември во просториите на Столарскиот едукативен центар (Пасворд продакшн) ќе приредиме изложба на предметите подготвени во рамки на првата Столарска едукативна работилница за развивање на лични вештини Откриј го столарот во себе, а дел од проектот Столарска едукативна работилница за намалување на отпадот од мебел индустријата во Скопје, поддржан од Програмата за мали грантови на Глобалниот еколошки фонд.

   Креативната столарска работилница ќе трае од 21 јуни до 30 јуни, секој вторник и четврток, по два часа, во просториите на Пасворд продакшн, каде се одвиваат активностите на Столарскиот едукативен центар, на ул 8ма Ударна бригада бр. 39/-1. Првиот термин е на 21 јуни од 18 часот.

   Откриј го столарот во себе и пријави се на Столарската едукативна работилница за развивање на лични вештини. 

   Столарска едукативна работилница ќе трае две сесии по 3 месеци, од април до јуни, и од септември до ноември, секој понеделник и среда од 19 до 21 часот во просториите на Пасворд продакшн, каде ќе бидат активностите на Столарскиот едукативен центар, на ул 8ма Ударна бригада бр. 39/-1. Првиот термин е на 6 април од 19 часот.

 

Во рамките на проектот Велосипедска, културна прошетка „Скриените музеи на Скопје“ спроведуваме анкета на тема „Музеј кој само вие го знаете“ со цел да ги дознаеме за не толку познатите музеи во и околу Скопје.