Педала

З.Г. Одржлици иницијативи - Скопје е во фаза на отварање на Социјален велосипедски центар „Педала“ и за таа цел има потреба од лого за Центарот. 

 

ПедалаЗ. Г. Одржливи иницијативи - Скопје сака да вработи едно лице на неопределено работно време, за потребите на проектот ,Центар за развој и подобрување на велосипедската култура „Педала“’.