Индекс на артикл

За понатамошни информации, Ве молиме контактирајте ги:

Мери Бакалова, координатор на проектот - 076 486668

Бојан Ранташа, советник за велосипедски туризам - 070 876353

 

За ЦОИ:

Центарот за одржливи иницијативи основан е во 2008.

Неговата мисија е да овозможи одржлив развој на заедницата во Македонија обезбедувајќи стручност и поддржувајќи граѓански иницијативи.

 

Забелешка за уредници:

Ова е четврт по ред проект на Одржливи иницијативи во кој преку велосипедска прошетка се врши промоција на културата во земјата: 1. Културна велосипедска прошетка „Прилепско поле“, 2014 година; 2. Културна велосипедска прошетка „Струмичко поле“, 2015 година; 3. Културна велосипедска прошетка „Демир Капија“, 2016 година.

Фејсбук страница на Одржливи иницијативи: https://www.facebook.com/odrzliviinicijativi/ 

Интернет страниза на Одржливи иницијативи: http://www.inicijativi.org.mk 

 

За фотографиите кредитирајте го Одржливи иницијативи, доколку не е наведено поинаку.

Фотографии: